Meester op de fiets

Voorstelling

'Meester op de Fiets' is een fietsvaardigheidsproject voor kinderen in lagere scholen. MOEV, VIAS en Mobiel 21 sloegen de handen in elkaar voor dit uniek samenwerkingsverband. Samen willen we fietsvaardigheid bevorderen bij de leerlingen van de lagere scholen. Het project werd ontwikkeld met de steun van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Met dit project kan de school een ‘fietsmeester’ of ‘fietsjuf’ uitnodigen die samen met de leerkracht op school praktische fietseducatie geeft aan de leerlingen. Zo willen we leerlingen de kans geven op een leuke en veilige manier te leren deelnemen aan het verkeer, eerst in een beschermde omgeving (speelplaats, verkeerspark …) en nadien in het echte verkeer. De fietsmeester of -juf brengt speciaal ontworpen materialen mee en stelt een fietsparcours op in de school.

Naast de fietslessen op school met een praktische handleiding, ontwikkelden we ook lesfiches voor meer theoretische lessen in de klas, praktijkfiches per leerjaar, tips voor ouders algemeen én voor tips voor ouders voor fietsvaardigheidstraining thuis. Meer over het hoe, wat en waarom kan je vinden op deze website. De materialen zijn gratis beschikbaar op deze website. Wie graag een gedrukte versie van de handleiding heeft kan deze via de webshop van het VIAS bestellen.