In de kijker

Dat scholen enthousiast zijn laten we graag zien. Hieronder kan je enkele ervaringen lezen en zien.

  • Het 4e leerjaar van VBS Wonderwijs schreef een verslagje over hun ervaringen met Meester op de fiets! Lees het verslag!
  • De kinderen uit De Klaproos in Zillebeke lieten in een leuke fotoreportage zien hoe het er bij hun aan toe ging.
  • In de Gemeentelijke Basisschool van Wezemaal namen ze het wel erg avontuurlijk aan. Bekijk de foto's.

Oproep

Hebben jullie foto's, sfeerbeelden, verhaaltjes, werkjes van de kinderen, of andere voorbereidingen voor "Meester op de fiets"? En jullie willen deze aan ons bezorgen? Dat kan per mail aan inge.opdebeeck@vbb.moev.be. Een link doorsturen van een schoolwebsite waar deze sfeerbeelden al staan kan natuurlijk ook.

web_fietsfoto.pngWeb+Fietsvaardigheid2.jpg

Onderzoek naar het effect van fietsvaardigheidstraining

Honderdduizenden leerlingen deden de afgelopen jaren al mee met Meester op de fiets, het fietsvaardigheidsproject voor kinderen in het basisonderwijs. Dat is een aardig aantal, maar de vraag is wat er uiteindelijk overblijft van zo’n fietstraining? Leren fietsen gebeurt immers niet op één dag, maar is een proces van vele jaren. Heeft zo’n fietsvaardigheidstraining op school eigenlijk wel effect?

Een recent onderzoek binnen de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent ging het effect na bij kinderen uit het vierde leerjaar. Men deed hiervoor een fietstest bestaande uit 13 proeven. De test werd driemaal afgenomen: een week voor de start van de fietstraining (pre-test), een week na de fietstraining (post-test) en vijf maanden later (follow-up test).

Het onderzoek toont aan dat een fietsvaardigheidstraining bestaande uit vier sessies effectief is in het verbeteren van de elementaire fietsvaardigheden van de kinderen en dat deze vorderingen vijf maanden later behouden blijven. De training bleek een belangrijk effect te hebben op de totale fietsvaardigheid. De gemiddelde totale score van de interventiegroep die een fietsvaardigheidstraining kreeg, steeg significant sterker van pre naar post in vergelijking met die van de niet getrainde controlegroep. Ook bleek dit effect behouden bij de follow-up testen. Met andere woorden: de kinderen uit de controlegroep slaagden er niet in om de getrainde kinderen na vijf maanden qua fietsvaardigheid bij te benen! Wil je wat meer lezen over dit onderzoek, dan kan je hier terecht.

10-jarig bestaan

Schooljaar 2013-2014 was voor ons een bijzonder jaar. Dit was immers het tiende jaar dat onze fietsmeesters en fietsjuffen doorheen heel Vlaanderen kinderen meer fietsvaardig maken. Ruim 300.000 leerlingen en 3500 scholen deden al mee. Onderstaande infograhic bracht de eerste 10 jaar in beeld. Wie deze graag mee verspreiden wil, kan ze ook hier downloaden als .jpg of als .pdf.

Infografiek