Fietsmeesters

De fietsmeesters van MOEV zijn tewerkgesteld in het kader van het startbanenproject verkeersveiligheid. In 1999 kwam het zogenaamde Rosettaplan tot stand. Dat plan heeft als doel de tewerkstelling van jonge schoolverlaters te bevorderen door hen een baan, een aanvullende opleiding of beide te verschaffen. In die context engageerde de federale overheid zich in 2000 om 315 startbanen die aan de Vlaamse overheid zijn toegewezen, te financieren. Voor de tewerkstelling van die startbaners werden twee nieuwe projecten opgericht, namelijk Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen en verkeersveiligheid.

Het startbanenproject verkeersveiligheid heeft twee doelstellingen:

  • Jongeren een leerrijke eerste werkervaring aanbieden, waarbij ze tegelijkertijd de kans krijgen om aanvullende opleidingen te volgen. Hierdoor krijgen de jongeren meer kansen op de arbeidsmarkt.
  • Een verkeersveilige schoolomgeving creëren en het school-woon-verkeer veiliger te maken.

In totaal werken een 80-tal jongeren als startbaner verkeersveiligheid. De startbaners worden tewerkgesteld door lokale besturen en door organisaties die werken rond veilig verkeer. Het takenpakket van de jongeren verschilt naar gelang de werkgever, maar kadert steeds binnen het thema verkeersveiligheid in de schoolomgeving.

Om te kunnen werken in het project moeten jongeren aan bepaalde voorwaarden voldoen, namelijk: 

  • niet meer leerplichtig zijn
  • jonger zijn dan 26 jaar
  • laaggeschoold zijn

Jongeren die in het project werken, krijgen een contract van één jaar. Dat contract kan met een jaar verlengd worden als de jongere bereid is om tijdens het tweede jaar een opleiding te volgen. Elke jongere wordt tijdens zijn of haar tewerkstelling begeleid door een coach, die de startbaner opvolgt bij de uitvoering van het takenpakket.

Vijf van de plaatsen binnen het project verkeersveiligheid zijn toegekend aan MOEV, Mobiel 21 en VIAS. Hierdoor kunnen de initiatiefnemers per provincie een fietsmeester aanstellen. Door de vormingen die zij aan kinderen en jongeren geven, werken de fietsmeesters aan veilig school-woon-verkeer.

Alle informatie over het startbanenproject verkeersveiligheid vindt u hier op de site van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Wie geïnteresseerd is in een job als fietsmeester en in aanmerking komt voor een startbaan, kan steeds zijn of haar cv opsturen naar  MOEV.