Downloads

School

Algemene folder(pdf)

Handleiding Meester op de fiets (pdf) 
Deze handleiding werd opgesteld in samenwerking met MOEV, VIAS en Mobiel 21 met als doel de fietsvaardigheid te bevorderen bij de leerlingen van de lagere scholen. MOEV gebruikt haar ervaring in bewegingseducatie en motorische ontwikkeling om leerlingen fietsvaardig te maken. Mobiel 21 en VIAS zetten hun verkeersdeskundigheid in en bereiden de jonge fietser voor op deze verkeerstaak.
Aan de hand van deze handleiding kan de school ook zelf aan de slag met de aangeboden methodiek en oefenstof. De handleiding ondersteunt de organisatie van fietsvaardigheidstraining: hoe start je, welke oefeningen doe je best, hoe bouw je dit stapsgewijs op per leerjaar, ...? Naast de belangrijkste verkeersregels en aanbevolen anticipatietechnieken bevat deze gids ook praktijkoefeningen voor de jeugdige fietsers.
Wie graag een gedrukte versie van de handleiding heeft kan deze via de webshop van VIAS bestellen. 

Info voor de klasleerkracht (pdf)

Lesfiches Meester op de Fiets – Leerlingen (pdf)
Lesfiches Meester op de Fiets – Leerkracht (pdf)
Inhoudelijke lesfiches voor in de klas die aansluiten bij de praktijkoefeningen in de handleiding (o.a. de plaats op de openbare weg, inhalen, dode hoek, verkeersborden). Naast de leerlingenfiche is er telkens een fiche voor de leerkracht met meer duiding en de oplossingen van de opdrachten. 

Praktijkfiche 1ste leerjaar
Praktijkfiche 2de leerjaar
Praktijkfiche 3de leerjaar
Praktijkfiche 4de leerjaar
Praktijkfiche 5de leerjaar
Praktijkfiche 6de leerjaar
Praktijkfiche extra oefening

Deze lesfiches geven per leerjaar een interessant reeks praktijkoefeningen. Ze zijn gebaseerd op de handleiding en dagelijkse praktijk van onze fietsmeesters. Ideaal voor wie zelf aan de slag wil met fietsvaardigheidstraining in de klas en wie zicht wil krijgen op wat normaal is om te oefenen op deze leeftijd. 

Evaluatieformulier

Ouders

Tips voor ouders (pdf)