Aan de slag

Op school

Dankzij de handleiding ‘Meester op de fiets' kan de school na een begeleiding zelf aan de slag met de aangeboden methodiek en oefeningen. Zo maakt de school hun leerlingen op een leuke en veilige manier fietsvaardiger. De handleiding ondersteunt de organisatie van fietsvaardigheidstraining: hoe starten, welke oefeningen gebruiken, hoe de training stapsgewijs opbouwen?

Door kinderen op een veilige verkeersdeelname voor te bereiden, leren we hen hoe ze zich het best gedragen in risicosituaties.

De handleiding bestaat uit twaalf modules (zie methodiek) die telkens een risicosituatie voor fietsers beschrijven. Elke module omvat drie delen.

  • Hoe doe je het goed? Beschrijft hoe een fietser zich kan veilig gedragen.
  • Oefenen. Legt uit hoe je een parcours kan opbouwen om de leerlingen te laten oefenen.
  • Oefen in het verkeer. Geeft tips hoe je de vaardigheden kan oefenen in reële verkeerssituaties.

Download hier de volledige handleiding

Naast de handleiding is er tevens een algemene folder geeft met een kort overzicht van het project. Je leest ook waar en hoe je de school kan inschrijven.

Download hier de algemene folder

Thuis

Fietsen leren kinderen niet enkel op school, ook thuis kunnen ze met hun ouders oefenen. De folder voor ouders geeft tips hoe je op een leuke en veilige manier met je kinderen kan oefenen. In een tabel kan je aanvullen wat je zoon of dochter heeft bijgeleerd, zo houd je ook de leerkracht op de hoogte.

Download hier de folders voor ouders

  • Tips voor ouders
  • Fietsvaardigheidstraining thuis